ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่

ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลฯ ร่วมในพิธีรับพระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่พระราชทาน เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตบางขุนเทียน

โดยห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่พระราชทาน ทำงานด้วยระบบความดันลบ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่ภายนอก โดยอากาศที่ไหลออกจากห้องจะถูกดูดออกผ่านเครื่องกรองเชื้อโรค ระดับ HEPA สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก รวมถึงแบคทีเรียและไวรัส ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู หรือห้องพักผู้ป่วยทั่วไป ทำให้ให้แพทย์และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยหนักได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่น ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด