ข่าวเด็ด 7 สี

เปิดลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ 21 มิ.ย.นี้

กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ ลงทะเบียนได้ทั้งทางเว็บไซต์ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" และแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในช่วงเวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ

ผู้ได้รับสิทธิจะเริ่มใช้จ่ายจาก G-Wallet ในร้านค้าที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน ยอดใช้จ่าย 40,000 บาทแรก จะได้รับ E-Voucher คืนกลับ 10%, ยอดใช้จ่าย 40,001 - 60,000 บาท ได้รับ E-Voucher คืน 15% โดยเริ่มรับ E-Voucher หลังเริ่มใช้จ่าย ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ใช้สิทธิได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง