สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

แม่บ้านรัฐสภาติดโควิด-19 เพิ่ม

นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจง กรณีแม่บ้านรัฐสภา ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน ว่า

รายแรกเป็นพนักงานเก็บจาน ทำงานในโรงอาหารรัฐสภาชั้น 1 พบว่าติดโรคโควิด-19 มาจากบุตรชาย ซึ่งรัฐสภา ได้คัดกรองหาบุคคลใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงต่ำ ก่อนนำส่งผู้มีความเสี่ยงสูง 2 รายตรวจหาเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างรอผล และอีก 2 คน อยู่ระหว่างการรอตรวจหาเชื้อ ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ 2 คน ให้กักตัวตามมาตรการสาธารณสุข หากพบการติดเชื้อในส่วนใดของรัฐสภาอีก จะมีการตีกรอบความเสี่ยงป้องกันต่อไป

ส่วนผู้ป่วยอีกรายเป็นข้าราชการบำนาญของรัฐสภา ที่ยังคงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภา เพื่อบริการเสิร์ฟน้ำ และเสิร์ฟอาหารให้กับ ส.ส. และรัฐมนตรีบางคน ซึ่งกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐสภา ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 4 ราย อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ ขณะที่รัฐมนตรีแม้ว่าส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว ก็ได้ไปตรวจหาเชื้อ ไม่พบการติดเชื้อ รวมไปถึง สส. ยังไม่พบมีผู้ใดติดเชื้อเช่นกัน โดยยืนยันว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดภายในได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์รัฐสภา

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ความมั่นใจ ว่า รัฐสภามีความพร้อมในมาตรการความปลอดภัยและเฝ้าระวังโควิด-19 ช่วงการประชุมร่วมรัฐสภา 22-24 มิถุนายน พิจารณา ร่างกฎหมายประชามติ และ ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยอมรับ มีความกังวลเรื่องเว้นระยะห่างเวลาลงมติภายในห้องประชุม แต่ก็เชื่อว่า การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการให้ สส. และ สว. รับฟังการประชุมภายในห้องทำงานส่วนตัวได้ จะลดการรวมตัวภายในห้องประชุมพระสุริยัน ทั้งนี้ ไม่ถึงขั้นต้องห้ามบุคคลนอกเข้ามาในสภา