เจาะประเด็นข่าว 7HD

เปิดลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ 21 มิ.ย.นี้

กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิจะเริ่มใช้จ่ายจาก G-Wallet ในร้านค้าที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน

โดยยอดใช้จ่าย 40,000 บาทแรก จะได้รับ E-Voucher หรือบัตรกำนัลคืน 10%, ยอดใช้จ่าย 40,001 - 60,000 บาท ได้รับ E-Voucher คืน 15% โดยเริ่มรับ E-Voucher หลังเริ่มใช้จ่ายทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ใช้สิทธิได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

โดยคาดว่าหากมีการใช้สิทธิเต็ม 4 ล้านคน จะมีเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ 240,000 ล้านบาท และเมื่อนำ E-Voucher กลับมาใช้จะมีเงินเข้าระบบอีก 28,000 ล้านบาท รวม 268,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง