7HDร้อนออนไลน์

มหาดไทยยอมรับ เอกสารสั่งทุกจังหวัด จัดหาวัคซีนช่วย พนง.บริษัทยักษ์ใหญ่

กรณี สส. พรรคก้าวไกล นำเอกสาร ลงนาม โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17 มิ.ย. 64 เรื่องให้กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดหาวัคซีนให้พนักงานและครอบครัวของบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดัง รวมกว่า 7หมื่นคน กระทั่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/19/60cded350fc200.62459986.jpeg

ล่าสุด ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และ ศบค.กำหนด ในเรื่องการจัดหาวัคซีนปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและระบาด

โดยที่ผ่านมา มีทั้งส่วนราชการ เอกชน สมาคม รวมถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือผ่าน สำนักเลขา ศบค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ขอให้จัดหาวัคซีนไปฉีดให้บุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นคลัสเตอร์และติดเชื้อแพร่ระบาดทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินการจัดสรรวัคซีนของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และ ศบค. ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่มีเลือกปฏิบัติ เพราะการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมรวดเร็ว มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับประกาศแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลงวันที่ 18 พ.ค. 64 ในข้อ 5.2  เปิดโอกาสให้ องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัด ซึ่ง ศบค.มท.ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนไปยังกระทรวงสาธารณสุข และปัจจุบันก็ยังมีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ขอรับการสนับสนุนวัคซีนมาอย่างต่อเนื่อง