สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกถึงไทยวันนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,667 คน หายป่วยเพิ่ม 4,948 คน รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 31,482 คน รวมหายป่วยสะสม 181,358 คน สำหรับผู้เสียชีวิต อยู่ที่ 32 คน รวมเสียชีวิตแล้ว 1,609 คน เป็นคนไทย 1,567 คน และต่างชาติ 42 คน

ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ฉีดไปแล้ว 7,483,083 โดส เป็นวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม 5,434,119 คน และครบ 2 เข็ม 2,048,964 คน หรือคิดเป็น 2.84 เปอร์เซ็นต์

โดย ศบค.รายงานการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง พบว่า กรุงเทพมหานคร มีประชาชน กว่า 7 ล้านคน ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว กว่า 5 แสนคน หรือคิดเป็น 6.54 เปอร์เซ็นต์ , สมุทรสาคร 11.62 เปอร์เซ็นต์, นนทบุรี 5.16 เปอร์เซ็นต์, สมุทรปราการ 2.74 เปอร์เซ็นต์, ปทุมธานี 2.35 เปอร์เซ็นต์, นครปฐม 1.18 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 71 จังหวัด มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 994,263 คน หรือคิดเป็น 1.80 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ภาพรวมการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม ทั่วประเทศ อยู่ที่ กว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็น 2.84 เปอร์เซ็นต์

และในวันนี้วัคซีนซิโนฟาร์มจากจีนจำนวน 1 ล้านโดส ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรเข้ามา จะถูกส่งมาถึงประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG675 และ TG8669 จะมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 10.00 น. และ 11.00 น. ตามลำดับ

โดย พลอากาศตรีนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรก จะถูกส่งนำไปเก็บไว้ที่โกดังของ บริษัท ไบโอเจนเนเทค จํากัด และในวันที่ 21 มิถุนายน จะส่งวัคซีนไปตรวจสอบประสิทธิภาพกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลา1 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังหน่วยงาน และองค์กรที่ขอรับการจัดสรร และจะฉีดเข็มแรกพร้อมกันในวันที่ 25 มิถุนายน

สำหรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามที่หน่วยงาน และองค์กร ยื่นขอรับการจัดสรร ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน ซึ่งพิจารณาจากประเภทธุรกิจ และความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และอยู่บนพื้นที่เสี่ยง โดยภาคองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากที่สุด ได้แก่ ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค คิดเป็น 17.42 เปอร์เซ็นต์, ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80 เปอร์เซ็นต์, ภาคธุรกิจการเงิน 11.58 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10.82 เปอร์เซ็นต์

ส่วนองค์กรที่ได้รับการจัดสรร 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ภาคกลุ่มองค์กรด้านการศึกษา และภาคกลุ่มองค์กรการกุศล ซึ่งในวันจันทร์นี้ จะมีการประกาศองค์กรที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมอีกต่อไป