สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : หาหมึกโวยวาย

อนุวัตจัดให้ พาทุกคนลงทะเล ไปตามหาหมึกโวยวาย ของดีของอร่อย ที่มีวิธีในการหาแตกต่างกัน ติดตามใน "อนุวัตจัดให้"