เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีพุทธาภิเษก เหรียญ ร.๓ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

เช้านี้ที่หมอชิต - ในปี 2522 ที่พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พลเอกเสริม ณ นคร รองนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน

โดยเหรียญส่วนหนึ่งได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ปฏิบัติราชการอยู่ตามชายแดน และอีกส่วนได้ออกจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำรายได้มาบูรณวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร กับ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้น