เกาะกระแสออนไลน์

เช็กหมดเขตวันไหน รีบใช้สิทธิ เราชนะ - ม33 เรารักกัน เหลืออีกไม่กี่วัน รีบใช้ให้ครบ

เพจไทยคู่ฟ้ารายงาน เหลือเวลาเพียงไม่กี่วันแล้ว ที่มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งรัฐบาลเพิ่มวงเงินให้กับประชาชนผู้มีสิทธิผ่านโครงการ “เราชนะ” และ “ม33 เรารักกัน” จะปิดจ็อบให้ใช้สิทธิสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

ความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการ “เราชนะ” ข้อมูลจากกระทรวงคลัง ระบุว่า ณ วันที่ 16 มิ.ย. 64 มีการใช้จ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น 269,318 ล้านบาท โดยมีผู้ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินแล้วจำนวน 23.6 ล้านคนจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 33.2 ล้านคน จึงยังเหลืออีกประมาณ 9.6 ล้านคนที่ยังใช้จ่ายไม่ครบตามวงเงินสิทธิ

ขณะที่โครงการ “ม33 เรารักกัน” มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น 8.14 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสม ณ วันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นเงินกว่า 46,280 ล้านบาท

ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้ง 2 โครงการ ที่ยังมีวงเงินสิทธิเหลือ สำรวจวงเงินสิทธิคงเหลือ เพื่อวางแผนใช้จ่ายภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า