ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดน่าน

เวลา 09.48 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ในฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่ 74 ไร่ โดยมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และพันธุ์ปศุสัตว์ที่ดี แจกจ่ายให้เกษตรกรในจังหวัดน่านและใกล้เคียง มีการเพาะพันธุ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง และไก่กระดูกดำพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" มีไก่ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่กระดูกดำ, ไก่ประดู่หางดำ และไก่เหลืองหางขาว เป็นพ่อพันธุ์ 74 ตัว แม่พันธุ์ 179 ตัว เพาะพันธุ์ลูกไก่ได้ 4,575 ตัว ส่งมอบเป็นพันธุ์ไก่พระราชทานสู่ชุมชนแล้วทั้งหมด โอกาสนี้ พระราชทานพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ แก่ราษฎรกลุ่มโพธิ์ทองพอเพียง 80 ตัว, พระราชทานเป็ดพันธุ์บางปะกงแก่ราษฎรบ้านเฮือก 30 ตัว และพระราชทานไก่เหลืองหางขาวแก่โรงเรียนบ้านสาคร 50 ตัว

ภายในศูนย์เพาะพันธุ์กบพระราชทาน มีการเลี้ยงกบ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กบนาจังหวัดน่าน, กบทุ่งกุลาจังหวัดสุรินทร์ และกบจานนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ่อ-แม่พันธุ์อย่างละ 30 คู่ สามารถเพาะพันธุ์ลูกกบใช้เวลาเลี้ยง 45 วัน ได้แล้ว 30,000 ตัว ส่งมอบให้โรงเรียนในโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย 4 โรงเรียน

สำหรับโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" โดยค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ส่วนแยกน่าน ดำเนินการในพื้นที่ 9 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักได้กว่า 300 กิโลกรัม ปัจจุบันกำลังปลูกพริกขี้หนูหัวเรือ ผักกวางตุ้ง และถั่วพู เมล็ดพันธุ์ที่ได้ส่งไปเก็บในโรงเก็บรักษาอุณหภูมิ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรจุและส่งมอบให้ประชาชน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้นำผลผลิตไปจำหน่ายตามชุมชนในพื้นที่โดยรอบอำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา ในราคาถุงละ 20 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และบางส่วนยังแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย และผู้พิการ

โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ยังขยายผลไปสู่ชุมชน ในโครงการ "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ในโรงเรียน 10 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เน้นสอนวิธีปลูกผักปลอดภัย เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน พร้อมขยายผลไปยังผู้ปกครอง เพื่อให้มีผักปลอดภัย และโปรตีนรับประทานเมื่ออยู่ที่บ้าน โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน นอกจากนี้ ยังคัดเลือกทหารพันธุ์ดีที่ปลดประจำการไปแนะนำการปลูกผักปลอดภัยให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบค่ายฯ

โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวตามพระราชดำริ พร้อมกันนี้ กรมประมงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลามัน, ปลาปีกแดง และปลาตะเพียนทอง ปลาท้องถิ่นหายาก เพื่อให้ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานทดลองเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ ปัจจุบัน ทดลองเลี้ยงปลานิลจิตรลดา และปลาอื่น ๆ โดยในปี 2564 มีเป้าหมายเพาะขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาให้ได้ 1 ล้านตัว สามารถเพาะพันธุ์ได้แล้ว 137,400 ตัว มีอัตราการรอดร้อยละ 80 ปัจจุบันมีลูกปลาพร้อมพระราชทาน 103,400 ตัว

โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี

เวลา 14.05 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน 59 บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง ทอดพระเนตรการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์น่าน 59 และกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวธัญสิริน กับพันธุ์ข้าว กข 6 เป็นข้าวเหนียวพันธุ์น่าน 59 ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ ไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคใบไหม้ ทรงต้นเตี้ย ให้ผลผลิตสูง และเป็นที่นิยมบริโภค

ในการนี้ ทรงหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์น่าน 59 ลงในถาดเพาะเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งทรงปล่อยปูนาลงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ จำนวน 999 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ เพิ่มแหล่งอาหารทางธรรมชาติ และเป็นดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนสารเคมีในนาข้าว ทั้งนี้ ชุมชนถืมตอง ร่วมกับมูลนิธิฮักเมืองน่าน จัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว "น่าน 59" มีสมาชิกโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ร่วมดำเนินการ บนพื้นที่ 123 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 90 ตัน ทั้งยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนา และข้าวเหนียวน่าน 59 อาทิ น้ำปู๋ อ่องปู และข้าวหลาม

จากนั้น ทรงติดตามโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ซึ่งมีราษฎรเข้าร่วมโครงการฯ 271 ครัวเรือน มีบ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านนำร่อง เพื่อให้ราษฎรมีความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้บริโภค และเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อ ปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์ 7 ชนิด อาทิ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร น้ำเต้า และมะเขือเทศ ซึ่งนอกจากจะมีเพียงพอบริโภคแล้ว ยังแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ทำให้มีผักปลอดภัยไว้รับประทานตลอดทั้งปี และนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชน ทั้งนี้ชุมชนถืมตองได้ประสานงานกับโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นความพอเพียง คือ สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัดอดออม พึ่งตนเอง มีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และสมาชิกฯ 84 ครัวเรือน ยังเลี้ยงเป็ดพระราชทานพันธุ์บางปะกง 860 ตัว สามารถเก็บไข่ไปประกอบอาหารแล้ว 2 รุ่น

นอกจากนี้ ยังเปิด "กาดน้อยมีรัก" ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจำหน่ายผลผลิตที่สด สะอาดปลอดภัย มีการจัดการขยะร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นตัวอย่างของชุมชนที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงของชุมชนต่อไป

ในการนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอำเภอเมือง เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ รวมทั้งผู้แทนกลุ่มโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองในกลุ่มบ้านถืมตองที่ร่วมโครงการใหม่

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่กลุ่มผู้แทนราษฎรตำบลถืมตอง

ข่าวอื่นในหมวด