ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบอาหารมอบแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่วิทยาลัยเทคนิค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยวันนี้ นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอำเภอวังวิเศษ 3,030 ชุด และอำเภอเมือง 470 ชุด

จากนั้น ไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ ตำบลวังมะปราง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ 3 คน พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ส่วนที่โรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสาสถาบันฯ ร่วมประกอบอาหารและบรรจุกล่อง นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวม 550 กล่อง พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

ข่าวอื่นในหมวด