สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : อาหารแปลก หากินยาก

อนุวัตจัดให้ พาคุณผู้ชมไปหาของแปลก ราคาแพง เชื่อว่ากินแล้วมีส่วนบำรุงสุขภาพท่านชาย ติดตามใน "อนุวัตจัดให้"