เช้านี้ที่หมอชิต

เรื่องดีที่หมอชิต : เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เช้านี้ที่หมอชิต - ในสถานการณ์โควิด-19 นอกจากหมอและพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนักแล้ว ยังมีอีก 1 หน่วยงาน ที่มีจิตอาสาดูแลเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

อสม. หน่วยงานที่เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ลงพื้นที่สำรวจให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหาร 7-11 และ 7-Delivery เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. กว่า 1 ล้านคน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดย คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการร่วม เป็นตัวแทนในการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ อสม. ผ่านชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม.