เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : กฐินพระราชทาน วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ.2520

เช้านี้ที่หมอชิต - ในปี พุทธศักราช 2520 ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้จัดพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี นายวิญญู อังคณารักษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้นำผ้าพระกฐินพระราชทาน มาถวาย ณ อุโบสถวัด ซึ่งขณะนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นเจ้าอาวาส และมีพระภิกษุและสามเณร จำพรรษาอยู่ 184 รูป จากนั้นได้มอบกระป๋องออมสินพร้อมเงินก้นถุงให้แก่อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดสระเกศเพื่อนำไปมอบแก่เด็กนักเรียน จำนวน 1,200 ใบ สำหรับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ก่อนได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์