7HDร้อนออนไลน์

สธ.ปรับแผนสู้สายพันธุ์เดลตา ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ใน 8 สัปดาห์

วันนี้ (22 มิ.ย.64) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงวัคซีนแอสตราเซนเนกาว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 กำหนดระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และสามารถขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีที่จำเป็น สอดคล้องกับข้อมูลของประเทศอังกฤษ ที่มีการศึกษาว่าขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ ในระยะแรกของการรณรงค์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. บริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าสายพันธุ์เดลตา มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงเห็นชอบให้พื้นที่ที่มีการระบาด สามารถปรับระยะเวลาการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้น จากปกติที่นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์ เป็น 8 สัปดาห์

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนกระจายไปยังพื้นที่แล้วรวม 8.5 ล้านโดส ตามแผนที่ ศบค. กำหนด เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ข้มูลล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 21 มิ.ย.64 ฉีดวัคซีนแล้วรวม 7,906,696 โดส เป็นเข็ม 1 จำนวน 5,678,848 โดส และเข็ม 2 จำนวน 2,227,848 โดส  เป็นวัคซีนซิโนแวค รวม 5,550,891 โดส และแอสตราเซนเนก้ารวม 2,355,805 โดส