7HDร้อนออนไลน์

สายพันธุ์เดลตาแพร่เร็ว 1.4 เท่า สู้เชื้อกลายพันธุ์วัคซีนเข็มที่ 3 มาแน่

วันนี้ (22 มิ.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) ประมาณ 1.4 เท่า และแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม 1.7 เท่า จึงไม่แปลกที่สายพันธุ์เดลตาจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า สายพันธุ์เดลตาจะเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดเกือบทั่วโลก ในอนาคตก็อาจจะมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น ตามวัฏจักรจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน

“วัคซีนทุกตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พัฒนามาจากสายพันธุ์ดั้งเดิม คือสายพันธุ์อู่ฮั่น เมื่อสายพันธุ์เปลี่ยนไปประสิทธิภาพของวัคซีนก็เปลี่ยนไป และเชื่อว่าในอนาคตทุกบริษัทก็จะผลิตวัคซีนให้ทันกับสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยสายพันธุ์อัลฟา ลดประสิทธิภาพของวัคซีนที่ผลิตมาก่อนไม่มาก และคงยังใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดี” ศ.นพ.ยงกล่าว

ศ.นพ.ยง ระบุด้วยว่าขณะนี้ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา และมีแนวโน้มที่จะเกิดสายพันธุ์เดลตาเข้ามาแทนที่ สิ่งที่เราจะทำได้ก็คงจะต้องช่วยกันควบคุมป้องกัน ให้สายพันธุ์เดลตาระบาดในไทยช้าที่สุด และปรับกลยุทธ์การให้วัคซีนเพื่อควบคุมโรคในอนาคตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามทรัพยากรที่เรามีอยู่ จนกว่าจะมีวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่เฉพาะเจาะจงกับไวรัส เพราะการป้องกันสายพันธุ์เดลตาและสายพันธุ์เบตา วัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือแอสตราเซนเนกาเข็มเดียว ภูมิขึ้นไม่เพียงพอต่อการป้องกัน จึงต้องฉีดเข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้น

สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับโควิดเชื้อกลายพันธุ์ ศ.นพ.ยง ได้ยกตัวอย่างวัคซีนโรคตับอักเสบบี และบาดทะยัก ที่ต้องให้ถึง 3 เข็ม โดยเข็มแรกเพื่อป้องกันโรค เข็มที่ 3 เป็นวัคซีนตัวเดียวกัน กระตุ้นภูมิต้านทานได้มากกว่า 10 เท่า สำหรับวัควีนโควิดขณะนี้กำลังศึกษาจะให้เข็ม 3 ที่ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ภูมิต้านทานจะเพิ่มขึ้น 10 เท่า โดยจะเป็นวัคซีนตัวเดิมหรือแอสตราเซนเนกาก็ได้ ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย ภายในเดือน มิ.ย.64 จะมีข้อมูลออกมา ขณะนี้จึงเป็นไปได้ว่าวัคซีนเข็มที่ 3 อาจฉีดได้ทั้งวัคซีนยี่ห้อเดิม และวัคซีนสลับยี่ห้อ

“สายพันธุ์เบตาเข้ามาในไทยก่อนสายพันธุ์เดลตา แต่พบสายพันธุ์เบตาเพียง 1% ขณะที่สายพันธุ์เดลตาพบการระบาดแล้ว 10 % ส่วนสายพันธุ์อัลฟา พบการระบาดถึง 90% วัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้จึงสามารถรับมือได้ ทั้งนี้เชื่อว่าว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาจะเข้ามาในประเทศไทย ราวเดือน ต.ค.64 ในระหว่างนี้ทรัพยากรมีจำกัด จึงต้องระดมฉีดวัคซีนที่มีอยู่ให้เร็วและมากที่สุด เพื่อป้องกันการระบาดของสายพันธุ์อัลฟาและชะลอการระบาดของสายพันธุ์เดลตาให้ได้มากที่สุด” หมอยงระบุ