เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธอังคีรสจำลอง ณ วัดราชบพิธสถิตมาสีมารามราชวรวิหาร

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2525 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้เสด็จไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธอังคีรสจำลอง ณ อุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แล้วประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยเทวดาบูชาฤกษ์ จากนั้นเวลา 18.32 น. สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีจุดเทียนชัย แล้วทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้รอบปริมณฑลพิธี โหรลั่นฆ้องชัย ปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พระสงฆ์เริ่มขัดตำนาน เจริญพระพุทธมนต์ แล้วสมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนพุทธมหามงคล โดยพระพุทธอังคีรสจำลองนี้ มีขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว