7 สีช่วยชาวบ้าน

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ : วัดโฉมศรี...ชุบชีวิตเด็กชาวเขา จ.สิงห์บุรี

ปีนี้ ช่อง 7HD จะไปทำบุญทอดผ้าป่าประจำปี 2563 กันที่ "วัดโฉมศรี" ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่วัดแห่งนี้รับเลี้ยงเด็กชาวเขาผู้ด้อยโอกาสมากถึง 350 ชีวิต ยังคงขาดแคลนปัจจัยอีกจำนวนมาก ติดตามใน "ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์"

"วัดโฉมศรี" จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวัดที่ไม่เคยมีการเรี่ยไรเงินบริจาคใด ๆ จากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งที่ทางวัดมีภาระรับผิดชอบหนัก เป็นสถานที่พักพิงของเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาสถึง 350 ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาเผ่าม้ง สัญชาติไทย ที่พ่อแม่ส่งลูก ๆ มาฝากชีวิตไว้ให้พระอาจารย์ช่วยขัดเกลาจิตใจ ให้ได้มีการศึกษา ได้เรียนหนังสือฟรี

จำนวนเด็กมากกว่าบุคลากรที่ดูแลหลายเท่า บางคนถูกส่งมาตั้งแต่อายุแค่ 4 ขวบ ทั้งพระและครูจึงเป็นทั้งผู้สอน เป็นทั้งพ่อและแม่ ให้ความอบอุ่น

ภาระรายจ่ายหนักหน่วง เดือนหนึ่งนับแสนบาท เด็ก ๆ ต้องได้กินครบ 3 มื้อ ต้องใช้ข้าวสารกันไม่ต่ำกว่า 45 กระสอบต่อเดือน ไหนจะเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา ที่ยังขาดแคลน หากใครอยากช่วยเหลือตามกำลัง ทางวัดก็ไม่ขัดศรัทธา

ความแออัดเป็นอีกปัญหาที่ยังแก้ไขได้ไม่ดีนัก ด้วยติดขัดที่งบประมาณ ทั้งห้องเรียนมีน้อย โรงอาหารก็มีพื้นที่จำกัด พี่ชั้นโตต้องเสียสละให้น้องเล็กได้ใช้พื้นที่กินข้าวกันก่อน ส่วนเรือนนอนก็ทรุดโทรม มุ้งลวดชำรุดหลายจุด

ไม่ใช่แค่ชีวิตของเด็กชาวเขาที่ได้รับโอกาส ทางวัดยังส่งเสริมให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนได้มีงาน มีรายได้ จัดหาครูมาสอนงานจักสานให้ได้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

"วัดโฉมศรี" จึงไม่เพียงเป็นศาสนสถานที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน แต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้ทั้งชีวิต ให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้

น้ำใจ...ยิ่งให้ยิ่งได้