ข่าวภาคค่ำ

สมาชิกรัฐสภา ถกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ข่าวภาคค่ำ - วันแรกของการอภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ ต่างผลักดันร่างของตัวเองเพื่อให้ผ่านการลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.)

ก่อนเริ่มเข้าเนื้อหาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้ง 13 ฉบับ ที่ได้บรรจุในวาระเพื่ออภิปรายในวันนี้และวันพรุ่งนี้ (23-24 มิ.ย.) ที่จะมีการลงมติวาระแรก พรรคเพื่อไทย ได้ขอหารือ ขอให้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทบทวนการบรรจุญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อตั้ง สสร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะเชื่อว่าการยื่นร่างแก้ไข มาตรา 256 ชอบด้วยกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ ส่วนการพิจารณาจะมีผลอย่างไรขึ้นอยู่กับที่ประชุมร่วมรัฐสภา ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาย้ำว่า เคารพความเห็นของทุกฝ่าย แต่การบรรจุระเบียบวาระต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายของรัฐสภา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และการแก้ไขมาตรา 256 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชัดเจนว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้ทำประชามติถามความเห็นของประชาชนก่อน และตลอดทั้งวัน สส.จากพรรคร่วมรัฐบาล ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา ต่างได้แสดงความเห็น พร้อมหยิบยกเนื้อหาการแก้ไขขึ้นอภิปราย ที่ประเด็นหลัก ๆ เห็นตรงกันคือแก้ไขระบบเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ เพิ่มหมวดสิทธิเสรีภาพประชาชน และตัดอำนาจ สว.เลือกนายกรัฐมนตรี โดยพรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และวุฒิสมาชิก จะใช้เวลาฝ่ายละ 6 ชั่วโมงในการอภิปราย ซึ่งจะมีการอภิปรายต่อในวันพรุ่งนี้อีกครั้งให้ครบตามเวลาที่กำหนด และลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้ต่อไป