ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 18.56 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป (Mr. Haji Ismail bin Haji Abd Manap) เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้ นางฮาจะฮ์ ไซนับ บินตี อาวัง ฮาจี ตัวะฮ์ (Mrs. Hajah Zainab binti Awang Haji Tuah) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

เวลา 19.07 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (Mr. Christian Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้ นางมาริอา เดล การ์เมน มาร์ติเนซ อะโรเซเมนา (Mrs. María del Carmen Martínez Arosemena) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด