7HD ร้อนออนไลน์

บช.น. ขอประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางพื้นที่ชุมนุม เพื่อลดผลกระทบด้านจราจร

เช้าวันนี้ (24 มิ.ย.64) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร 13 เส้นทาง ได้แก่ ถนนราชดำเนินใน ,ถนนนครราชสีมา ,ถนนราชดำเนินกลาง ,ถนนนครสวรรค์ ,ถนนราชดำเนินนอก ,ถนนพิษณุโลก ,ถนนตะนาว ,ถนนศรีอยุธยา ,ถนนดินสอ ,ถนนพระราม 5 ,ถนนลูกหลวง ,สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ ถนนประชาธิปไตย เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมทางการเมืองของผู้ชุมนุมหลายกลุ่ม

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทาง ขอให้เลี่ยงไปใช้ถนนสุโขทัย ถนนนครชัยศรี และถนนพระราม 4 แทน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร ซึ่งได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไว้แล้ว  เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง