ข่าวภาคค่ำ

ประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระแรก

ข่าวภาคค่ำ - ประเด็น สว.เลือกนายกรัฐมนตรี กลายเป็นประเด็นร้อนที่เกิดการปะทะกันของฝ่ายค้าน กับ สว. รวมถึงความคืบหน้าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กำลังลงมติกันในขณะนี้ ติดตามจากคุณ อรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากอาคารรัฐสภา

ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าทั้ง พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ จะลงมติรับหลักการทั้ง 13 ร่าง เพื่อให้นำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ แต่ตัวแปรสำคัญอยู่ที่ สว.จะเห็นชอบด้วยหรือไม่

ขณะนี้กำลังมีการลงมติที่ละร่าง และจากที่ดูคะแนนเบื้องต้น จนถึงตอนนี้พบว่า สว.ลงมติรับหลักการเพียงแค่ แก้ไข มาตรา 91 ว่าด้วยการคำนวนสัดส่วน สส. เท่านั้น ส่วน 12 ร่างที่เหลือไม่รับหลักการเลย และคาดว่าจะแล้วเสร็จ สามารถประกาศผลการลงมติได้ในเวลาประมาณ 23.00 น. 

ซึ่งจากการอภิปรายตลอดทั้งสองวัน ฝ่ายค้านยังคงยืนยันว่าจำเป็นต้องแก้ไขมาตรา 272 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป เพราะเป็นกลไกที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจ แม้ว่า สว.จะยืนยันว่าการเข้ามาเป็นไปอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจสอบแล้วก็ตาม

อีกประเด็นที่มีการถกเถียงกัน คือต้องการให้แก้ไขมาตรา 144 และ 185 โดยมีการเรียกร้องให้พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นผู้เสนอถอนญัตติมาตรานี้ออกไป เพราะเห็นว่าเป็นการทำให้กระบวนการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันได้รับความเสียหาย ซึ่งหากยังมีความพยายามผลักดันมาตรานี้อาจมีความเป็นไปได้ที่สมาชิกรัฐสภาบางส่วนต้องโหวตคว่ำร่างแก้ไขฉบับของพรรคพลังประชารัฐ เช่นเดียวกับฝ่ายค้าน ที่ขู่ว่าหากในชั้นกรรมาธิการไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในวาระ 3 ก็อาจจะต้องโหวตคร่ำร่างด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อลงมติรับหลักการในวาระแรกแล้วจะดำเนินการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษา ปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งกลับมายังรัฐสภาเพื่อลงมติวาระ 2 และ 3 ต่อไป