ประเด็นเด็ด 7 สี

ตรวจความพร้อม ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

ประเด็นเด็ด 7 สี - ไปดูความพร้อมกับการเปิดท่องเที่ยวนำร่อง "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นโมเดลแรกที่นำไปสู่การเปิดประเทศในกลางเดือนตุลาคม ล่าสุด รองนายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ไปติดตามกับคุณ รัตนกรณ์ โต๊ะหมัด  

ในวันที่คนไทยทั้งประเทศกังวลกับยอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงไม่เว้นวัน คนภูเก็ตกำลังตื่นเต้นนับถอยหลังอีก 5 วัน กับโครงการนำร่อง "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" เปิดประตูสยามรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แรกของไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมทัพให้ประชาชน ธุรกิจ เดินต่อ เพราะอาชีพหลักของคนภูเก็ตยึดโยงกับนักท่องเที่ยวและภาคบริการ 

เพื่ออุดช่องไม่ให้เกิดจุดบอดแม้แต่เสี้ยว หากปล่อยให้เชื้อหลุด มีหวังสะเทือนไปทั้งประเทศ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีอีก 3 กระทรวง จึงลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้วยตนเอง มั่นใจทุกภาคส่วนในภูเก็ต มีความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ทันตามกำหนด 1 กรกฎาคม นี้

แน่นอนในภาคการท่องเที่ยวอย่าง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต วาดฝันไว้ว่า "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" จะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 20,000 คน

แต่ในด้านของแพทย์ ยังเป็นห่วงการเปิดภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ แนะให้รัฐดูยอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งไม่หยุด หากยังสกัดตรงนี้ไม่ได้ขอให้เลื่อนไปก่อน หากพร้อมค่อยกลับมารื้อแผนใหม่ก็ยังไม่สาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ความมั่นใจกับช่อง 7HD ว่าได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว มั่นใจเปิดท่องเที่ยวภูเก็ตไม่สร้างผลกระทบให้คนทั้งประเทศ

การเปิดภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ คือความเสี่ยงตามที่นายกรัฐมนตรีบอก ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องรับความเสี่ยงไปด้วยกัน การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นฟางอีกเส้นที่จะตัดสินอนาคตของประเทศ เสียงทวงติงจากแพทย์ นักวิชาการ ขอให้เลื่อนออกไปไม่เป็นผล ท้ายที่สุดหากเกิดข้อผิดพลาดกระทบคนไทย 70 ล้านคน วันนั้นคงไม่มีใครอยากได้ยินแค่คำขอโทษ แต่ต้องการคนที่รับผิดชอบ