ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : โทรฯ ผ่านแอปพลิเคชัน อันตรายจริงหรือ

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุด ไขข้อเท็จจริงการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่นิยมโทรถึงกัน ผ่านแอปพลิเคชัน และมีคำเตือนจะเกิดอันตรายกับสมอง เสี่ยงเป็นมะเร็ง ทำให้เป็นหมันได้ จริงหรือไม่ ชัวร์หรือมั่ว ติดตามกับคุณ ฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์