เช้านี้ที่หมอชิต

Green Report : แล้งรุนแรง บางขาม น้ำแห้งเดินข้ามได้

เช้านี้ที่หมอชิต - กรีนรีพอร์ต สำรวจ "ลุ่มน้ำบางขาม" อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แห้งขอดไม่มีน้ำไหลผ่านนานนับเดือนแล้ว ลงพื้นที่กับคุณบอย ธนพัต กิตติบดีสกุล

ภาพมุมสูงเห็นลำน้ำ "บางขาม" ของอำเภอบ้านหมี่ ชัดเจนว่าน้ำน้อยเต็มที ตลอดความยาว 25 กิโลเมตร โดยเฉพาะบริเวณวัดมหาสอน แห้งจนสามารถเดินข้ามฝั่งไปมาได้ เหลือเพียง 10% ของความจุ

ชาวบ้านเล่าว่า เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำมา 2 ปีแล้ว จากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนขณะนี้กระทบแหล่งน้ำดิบ ไม่พอผลิตประปาในหลายหมู่บ้าน ของตำบลมหาสอน ตำบลบางพึ่ง ตำบลบ้านชี ตำบลบางขาม รวมถึงอาชีพทำนา และกระชังปลา เดิมทีแม่น้ำบางขาม เคยถูกใช้สำหรับแข่งเรือของชุมชน แต่มาวันนี้จุดที่ลึกที่สุด ชาวบ้านสามารถเดินเหวี่ยงแหหาปลาได้ และพอมีน้ำเหลือไม่กี่จุดเท่านั้น

กรมชลประทานต้องเร่งบริหารจัดการน้ำมาเติมเพื่อรักษาระบบนิเวศ เพราะบางจุดดินแห้ง แตกระแหง เกรงว่าจะกระทบในระยะยาว ขณะเดียวกันเตรียมขุดลอก และทำแก้มลิง เพื่อลดผลกระทบในปีถัดไป

ชาวบ้านสะท้อนมุมมองว่า จากวิกฤต 2 ปีซ้อน ทำให้ต้องเตรียมรับมือ วางแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะการทำนา

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้