เจาะประเด็นข่าว 7HD

ครม.มีมติยกเลิกวันหยุด 27 ก.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษต่อเนื่อง

ครม.ยกเลิกวันที่ 27 ก.ค. 2564 เป็นวันหยุดพิเศษต่อเนื่อง จากเดิมเคยอนุมัติให้เป็นวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 24-28 ก.ค. 2564 เนื่องจากต้องปรับตามสถาณการณ์โควิด-19