เช้านี้ที่หมอชิต

ชาวนาเจอฝนทิ้งช่วง หว่านกล้าไปแล้ว 3 รอบ แห้งตายหมด

เช้านี้ที่หมอชิต - หลังฝนตกทิ้งช่วงไปเป็นเดือน ทำให้ชาวนาที่จังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาอย่างหนัก หว่านข้าวไปแล้วถึง 3 รอบ แต่ไม่มีน้ำ ทำให้ข้าวแห้งตายหมด

ชาวนาเจอฝนทิ้งช่วง หว่านกล้าไปแล้ว 3 รอบ แห้งตายหมด
ช่วงต้นฤดูฝนปีนี้ที่ จังหวัดนครราชสีมา ถือว่าฝนตกลงมาน้อยมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน ๆ มา ทำให้ไม่มีน้ำฝนเพียงพอให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เต็มที่ ขณะที่มีหลายพื้นที่ฝนทิ้งช่วงไปนานนับเดือน ต้นข้าวในแปลงนาเหี่ยวแห้งยืนต้นตาย และมีต้นหญ้าวัชพืชอื่น ๆ ขึ้นแทรกเต็มผืนนา ชาวนาต้องใช้วิธีตัดทั้งต้นข้าวและต้นหญ้าวัชพืชออกจากแปลงนา เพื่อรอน้ำฝนตกลงมา

นายบุญจัน เจริญ ชาวนาบ้านนาดี ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า พื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนานนับเดือน ถึงจะมีฝนตกมาบ้าง แต่ก็มีน้ำไม่เพียงพอให้ข้าวเจริญเติบโตได้ ตนหว่านข้าวไปแล้ว 3 รอบ จนพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ปลูกหมดเกลี้ยงยุ้งฉาง อยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงอย่างหนักด้วย อาจจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เพาะปลูก และแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทำนา เนื่องจากแถบนี้เป็นนาน้ำฝน ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับใช้ทำการเกษตร เมื่อประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ข้าวและพืชผลเกษตรไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง ทำให้ยืนต้นตายจนหมด

ชาวนาเตรียมพื้นที่ทำนา หลังชลประทานปล่อยน้ำแก้ภัยแล้ง
ที่ จังหวัดน่าน แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เกษตรกรชาวนาต่างเร่งลงมือไถคราด และถอนวัชพืชหญ้าในแปลงข้าวที่ถุนไว้ หลังจากที่ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลำห้วยหนองคลองบึงต่าง ๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น โดย โครงการชลประทานน่าน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานในพื้นที่ทุกแห่ง อำนวยความสะดวกในการจัดสรรปล่อยน้ำให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนา ในช่วงฤดูกาลทำนาในปีนี้ได้อย่างต่อเนื่อง หลังฝนตกลงมา ซึ่งทำให้น้ำตามลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสร้างความดีใจให้แก่ชาวนาเป็นอย่างมาก และโครงการชลประทานน่าน ได้ปล่อยน้ำให้ชาวนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำในเขื่อนฝายชลประทานทุกพื้นที่ได้มีน้ำปริมาณเยอะ และปล่อยน้ำให้เกษตรกรชาวนาได้ทำนากันในช่วงฤดูกาลทำนา ซึ่งสร้างความดีใจให้กับเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ทำนาในช่วงฤดูฝนนี้

นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมในช่วงฝนตกทิ้งช่วง โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ในการให้ความช่วยเหลือสูบน้ำช่วยชาวนาอย่างเต็มที่ หากได้ร้องขอมาเพื่อทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ในการผันน้ำเข้าแปลงนาในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถทำนาได้ในปีนี้อีกด้วย