7 สีช่วยชาวบ้าน

บ่อขยะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใกล้เต็ม วอนเร่งแก้ไข

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เร่งแก้ปัญหาบ่อขยะใกล้เต็ม หลังมีขยะฝังกลบมากกว่าวันละกว่า 100 ตัน หากไม่แก้ไข อีก 6 เดือนข้างหน้าอาจไม่มีพื้นที่ทิ้งขยะแล้ว

คณะทำงานจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เนื้อที่กว่า 100 ไร่ ในตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่ใช้เป็นพื้นที่กำจัดขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง โดยใช้ระบบฝังกลบด้วยการบดอัดขยะตามแนวราบ แล้วบดอัดทับเป็นชั้น ๆ ซึ่งสามารถฝังกลบขยะให้แล้วเสร็จได้วันต่อวัน ปัจจุบันมีจำนวนขยะถูกส่งมากำจัดประมาณ 100 ตันต่อวัน โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เลย

ด้าน นายณัฏฐ์ คงธนัยรุ่งโรจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า บ่อขยะแห่งนี้เปิดใช้งานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 ขณะนี้พบว่าบ่อขยะย่อย 4 บ่อในพื้นที่ เกือบเต็มจำนวนความจุแล้ว คาดว่าจะสามารถรองรับขยะได้อีกประมาณ 6 เดือน จึงต้องเข้ามาตรวจสอบ และวางแผนก่อนที่จะเกิดปัญหา จนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน