ประเด็นเด็ด 7 สี

ลูกค่างห้าสี สมาชิกใหม่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ประเด็นเด็ด 7 สี - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สามารถขยายพันธุ์ ค่างห้าสี สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์และมีสีสันสวยงามที่สุดในโลกได้แล้ว 

ประเทศไทยยังไม่พบค่างห้าสีในป่าธรรมชาติ แต่จะพบในป่าดิบชื้นของประเทศในแถบอินโดจีน เช่น เวียดนาม หรือลาว โดยสัตว์ชนิดนี้ถือเป็นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ องค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกจึงจัดให้อยู่ในประเภทบัญชีแดง หรือห้ามมีการซื้อ-ขาย