เจาะประเด็นข่าว 7HD

บขส. หยุดเดินรถทุกเส้นทางวันแรก

เริ่มแล้ว บขส.ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว ถึงวันที่ 2 สิงหาคมนี้ ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้า ขอคืนตั๋ว หรือ เลื่อนการเดินทางได้ ถึงสิ้นปี 64 ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ยังคงเปิดให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ตามปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง