ประเด็นเด็ด 7 สี

ศอ.บต. เปิดโรงครัวพระราชทานช่วยชาวบ้านจังหวัดยะลา

ประเด็นเด็ด 7 สี - มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ใช้ ศอ.บต. เป็นโรงครัวพระราชทาน ช่วยเหลือชาวบ้าน 7,140 คน จำนวน 2 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคมนี้ หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่มีการปิดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้าออกจังหวัดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้าออกจังหวัดยะลา

ชาวบ้านในจังหวัดยะลา 4 อำเภอ กว่า 7,140 คน รับข้าวกล่องตามจุดต่าง ๆ หลังจากขบวนของรถคาราวานขนส่ง อาหารกล่องปรุงสำเร็จ จากโรงครัวพระราชทานนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยผู้แทนใน 4 อำเภอของจังหวัดยะลา อย่างอำเภอเบตง บันนังสตา กาบัง และอำเภอยะหา เป็นผู้รับมอบ หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมพื้นที่เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โดยข้อมูลผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ที่มีการปิดควบคุมการเดินทางเข้า-ออก มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงถึง 11,788 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 43 ราย โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา ที่เกิดคลัสเตอร์ขึ้นหลายพื้นที่ อย่างศูนย์มัรกัสยะลา และศูนย์ดะวะห์ ทำให้จังหวัดยะลา มีผู้ติดเชื้อทยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 13 ราย ต้องมีการปิดหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 14 หมู่บ้านใน 3 อำเภอ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ขณะที่การช่วยเหลือหลังจากนี้ จะมีการช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง โดยจัดเลี้ยงข้าวเป็นอาหารกล่อง 2 มื้อ แต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 2,998,800 บาท ส่วนในอีก 3 จังหวัดหลังจากนี้ จะมีการกระจายให้การช่วยเหลือหลังจากนี้ด้วย