เจาะประเด็นข่าว 7HD

สิงคโปร์เข้มมาตรการควบคุมโรคขึ้นเป็นระดับ 2

สิงคโปร์เพิ่มมาตรการควบคุมโรคขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2 เริ่มวันพรุ่งนี้ถึง 18 สิงหาคม โดยประชาชนห้ามรวมตัวกันเกิน 2 คน, ห้ามนั่งกินอาหารในร้าน และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเกือบทุกสถานที่