ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบอาหารมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบด้วย บุคลากรของสถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันปรุงอาหาร ณ ครัวร้านปรุงสารพัด และโรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์เพื่อคนพิการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และส่งมอบแรงใจในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี

ส่วนที่อาคารอเนกประสงค์ กม.32 อําเภอเบตง จังหวัดยะลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรีอ ศอ.บต. เป็นวันที่ 2 โดยวันนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และคณะ ได้ลงพื้นที่ไปมอบอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง จำนวน 6,540 กล่อง, อำเภอยะหา จำนวน 220 กล่อง, อำเภอกาบัง จำนวน 1,520 กล่อง และอำเภอบันนังสตา จำนวน 6,000 กล่อง ในเมนูกะเพราไก่ ไข่ต้ม และผัดวุ้นเส้น ไข่ลูกเขย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด