เจาะประเด็นข่าว 7HD

ย้ายฉลามหัวบาตร หลังน้ำทะเลต่ำสุดในรอบปี

ที่จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่วางแผนเตรียมย้ายฉลามหัวบาตร ที่อนุบาลไว้ออกไปอยู่อีกที่หนึ่ง หลังพบว่าน้ำทะเลจะลดต่ำสุดในรอบปี
ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ซึ่งหากไม่เคลื่อนย้ายฉลามหัวบาตรขนาด 2 เมตร ที่อนุบาลไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจจะตายได้จากน้ำที่ลดต่ำลง โดยการเคลื่อนย้ายจะสร้างอุโมงค์เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกระชังปลาใกล้เคียงไปยังปลายทางที่มีระดับน้ำลึกกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง