ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : เช็กแฟชันยุคโควิด-19 ใช้งานได้จริงไหม?

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุด วิถีชีวิต New Normal ต้องระวังเข้มต่อการติดเชื้อโควิด-19 จึงเกิดรูปแบบป้องกันตัวเอง ไม่ให้ถูกโรคร้ายเล่นงาน หลากวิธีจะใช้ได้ผลดีหรือไม่ ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์