ข่าวเด็ด 7 สี

ต่างชาติขอเอกสารเข้า Phuket Sandbox กว่า 7,000 คน

นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล เปิดเผยว่า หลัง Phuket Sandbox เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว มีชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมโครงการ โดยขอลงทะเบียนออกหนังสือรับรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ COE ผ่านสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก จำนวน 7,980 คนแล้ว ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้ผ่านการตรวจเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 6,119 คน ได้รับอนุมัติ COE แล้ว 2,820 คน ถูกปฏิเสธ COE 439 คน และมีผู้รอลงทะเบียน รออนุมัติ อีก 2,779 คน

ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าภูเก็ตมากที่สุดเป็น ชาวอเมริกัน รองลงมา คือ ชาวเยอรมนี, ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก