เจาะประเด็นข่าว 7HD

ภัยแล้ง ชาวนา จ.ยโสธร เร่งถอนต้นกล้าที่ขาดน้ำ ไปปักดำนารอฝน

ชาวนาที่จังหวัดยโสธรหลายแห่ง ต้องพากันเร่งถอนต้นกล้าข้าวในนาดำที่กำลังขาดน้ำหล่อเลี้ยงจนเริ่มเหี่ยวแห้งอย่างที่เห็น เพื่อที่จะนำต้นกล้าข้าวไปปักดำนาในแปลงนาที่ไถเตรียมไว้แม้ว่าน้ำที่เหลืออยู่ไม่มากนัก แต่พวกเขาบอกว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะถ้าปล่อยไปนานกว่านี้ก็อาจจะทำให้ขาดน้ำแห้งตาย หลังจากที่ในพื้นที่ฝนได้ทิ้งช่วงไปนาน จนไม่มีน้ำที่จะหล่อเลี้ยงแปลงต้นกล้าข้าวเลย

นายนิยม  มูลสาร ชาวบ้านกุดแดง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ตนมีที่นา 5 ไร่ ขณะนี้ไม่มีฝนตกลงมากว่า 2 สัปดาห์แล้ว แปลงต้นกล้าข้าวของตนขาดน้ำจนแห้งขอด  ต้องรอฝนอย่างเดียว จำเป็นต้องถอนต้นกล้าย้ายไปปักดำที่อื่นประคองไปตามที่จะทำได้

เป็นที่น่าเห็นใจ ชาวบ้านแถบนี้เขาหวังเพียงฝนที่ตกลงมาเท่านั้น เนื่องจากไม่มีแหล่งธรรมชาติอื่นที่จะสูบน้ำมาหล่อเลี้ยง เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกชลประทาน