ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : เปิดผลทดสอบหน้ากากอนามัยสกัดโควิด-19

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุด อยู่กับเรื่องหน้ากากอนามัยที่ทุกคนต้องสวมใส่เป็นเกราะป้องกันโควิด-19 โดยที่ใช้กันอยู่ขณะนี้พัฒนาไปถึงรุ่น 5 ดีแล้ว จะป้องกันได้ดี หรือมีข้อควรระวังอย่างไร ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์