ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคาร 9 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธาน กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พร้อมลงนามถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

ภายในงาน จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สิริศิลปิน" ศิลป์เพื่อชีวิต เชิญภาพฝีพระหัตถ์ มาจัดแสดงให้ประชาชนและผู้ร่วมงานได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ และถ่ายภาพร่วมกับผลงานภาพฝีพระหัตถ์ผ่านเทคโนโลยี AR รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อนำรายได้ไปช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วย รวมทั้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด และภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งยังจัดทำสติกเกอร์ไลน์ ภาพฝีพระหัตถ์ฯ หลากลาย หลายชีวิต ชุด "สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต" สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ นำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 6,400 คน ถวายเป็นพระกุศล โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนองพระนโยบายในการจัดหาวัคซีนทางเลือกเพื่อฉีดให้แก่ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด