ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดยะลา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประกอบอาหารพระราชทานมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยวันนี้ จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ ที่ว่าการอําเภอยะหา จังหวัดยะลา มีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการประกอบอาหารและมอบอาหารให้แก่ตัวแทนผู้นําท้องถิ่นเพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอยะหา 220 กล่อง, อำเภอบันนังสตา 6,000 กล่อง, อำเภอเบตง 6,540 กล่อง และอำเภอกาบัง 1,520 กล่อง

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอยะหา ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางอำเภอได้แยกตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงออกจากพื้นที่ นำไปกักตัวในสถานที่ที่เตรียมไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด