7HD ร้อนออนไลน์

ACT ออกแถลงการณ์ ขอให้นายกฯ สั่งทบทวนการประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือ–อีสาน เหตุสังคมแคลงใจ

วันนี้  (5 ก.ค.64)  องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกแถลงการณ์ เรื่อง  ความจริงใจในการทบทวนการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือและสายอีสาน  โดยแถลงกาณ์ระบุว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 3 กรณีสำคัญในเดือนมิ.ย. 2564 คือ ทบทวนการแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ แสดงจุดยืนคัดค้าน การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 และ มาตรา 185 และการมีมติ ครม. กำหนดทุกหน่วยงานรัฐต้องใช้ “ข้อตกลงคุณธรรม” ในการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกประเภท

แต่ขณะนี้สังคมยังมีความแคลงใจอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือและสายอีสาน รวม 5 สัญญา ที่เกิดข้อครหาว่ามีการล็อคสเปก ฮั้วประมูลและเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม โดยตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนการประมูลครั้งนี้ ได้มียกเลิกมาตรการป้องกันคอร์รัปชันที่ ครม. เคยมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 ที่วางกรอบแนวทาง ส่งเสริมให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรีไว้ชัดเจนแล้ว ส่งผลให้ทีโออาร์และกติกาการประมูลครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ และนำไปสู่ข้อครหาที่น่าอัปยศอดสูดังกล่าว

การยกเลิกมาตรการป้องกันคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างฯ และพฤติกรรมที่ปรากฏในการประมูลครั้งนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานในอนาคตของ “การคอร์รัปชันที่ถูกต้องตามขั้นตอน” ที่ส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยและนานาชาติ ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ไว้ ทั้งวาระแห่งชาติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ทั้งหมดนี้ย่อมเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่จะส่งผลต่อการประเมินดัชนีคอร์รัปชันโลก (CPI) และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การเสื่อมศรัทธาต่อคณะรัฐบาลที่เคยวางตัวเป็นความคาดหวังของสังคม

แถลงการณ์ยังระบุอีกว่า ไม่มีความเลวร้ายใดจะส่งผลถึงการคดโกงชาติ เท่ากับการปล่อยให้มีระบบอุปถัมภ์ การให้โอกาสพวกพ้อง อย่างไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตกถึงคนส่วนใหญ่ของชาติ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงใคร่เรียนขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการใช้อำนาจบริหาร โปรดพิจารณาสั่งการให้มีการทบทวนการประมูลดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ และสมเหตุสมผลด้วยความจริงใจจริงจัง  พร้อมนำมาตรการป้องกันคอร์รัปชันที่เหมาะสมชัดเจนมาใช้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินอย่างมีจุดยืน ที่มั่นคงด้วยศักดิ์ศรีของผู้นำที่ยึดมั่นในความสุจริตเป็นกลางอย่างที่สุด ก่อนที่สังคมจะเปลี่ยนจากวิกฤติศรัทธาเป็นการเคลื่อนไหว ที่ประชาชนต้องลุกมาดูแลผลประโยชน์ของชาติด้วยตนเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง