เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานยังพระเจดีย์โสภณ วัดเพชรมงคล จ.สงขลา

เช้านี้ที่หมอชิต - ในปี 2523 ที่วัดเพชรมงคล อำเภอเมืองสงขลา นายวีระ มุสิกพงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น ได้เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานยังพระเจดีย์โสภณ ซึ่งถือเป็นเจดีย์สำคัญของจังหวัดสงขลา งดงามด้วยศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า "เจดีย์โสภณ" ตามบันทึกรายงานการบูรณะพระเจดีย์ครั้งแรกในปี 2476 ยืนยันว่าในพระธาตุ ได้บรรจุพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระอรหันตธาตุ และได้มีการจัดงานสมโภชขึ้น 3 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีพระมหาพ่วง ฐิติวณโณ เป็นเจ้าอาวาส