ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการขุดลอกคลอง ที่อาจไม่มีการขุดลอก ตอน 1

ข่าวภาคค่ำ - ป.ป.ท.เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ ในจังหวัดอ่างทอง ที่มีการของบประมาณไปเมื่อปี 2563 แต่จากการตรวจสอบพบว่าไม่น่ามีการขุดลอกจริง ติดตามในคอลัมน์หมายเลข 7

งานขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม เริ่มสัญญาวันที่ 29 กันยายน - 27 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 4,569,202 บาท ของโครงการชลประทานอ่างทอง แบ่งเป็นงบขุดลอกคลองโดยรถขุดดินปริมาตร 113,300 ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 ถึง กิโลเมตรที่ 2 +700 ด้วยเงินงบประมาณ 3,821,609 บาท และการย้ายดินออกจำนวน 51,100 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 747,593 บาท ส่วนดินที่เหลือใช้ทำแนวตลิ่งให้แข็งแรง แต่จากการลงพื้นที่พบว่าแทบจะไม่มีร่องรอยการขุดดิน เมื่อสอบถามชาวบ้าน และผู้นำชุมชน พบว่า ไม่มีการเคลื่อนย้ายดินออก มีแต่การนำวัชพืชออกไปเท่านั้น

ขณะที่ ผู้อำนาวยการ ป.ป.ท.เขต 1 ที่ลงพื้นที่พร้อมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ยังเปิดเผยว่า กรณีนี้นอกจากจะไม่มีการขุดดิน ยังพบว่ามีการของบขุดลอกคลองบริเวณเดียวกัน ในงบไทยไปด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นการซ้ำซ้อนมาอีก

พรุ่งนี้ตามกันต่อว่า ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 1 ทำอย่างไร และโครงการชลประทานอ่างทอง จะตอบคำข้อสงสัยนี้อย่างไร