7HD ร้อนออนไลน์

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ค้านการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้บุคลาการทางการแพทย์ ก่อนคนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ได้ฉีด

วันนี้ (7 ก.ค.64) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   โพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็น ให้ข้อคิดถึงกรณีที่มีการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังจากได้วัคซีนไปครบแล้ว 2 โดส  โดยระบุว่า ขอค้านไม่เห็นด้วยในการให้ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ในเวลานี้ ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน  ถ้าใครจะได้รับการกระตุ้นเข็มที่ 3 ควรต้องอยู่ในการศึกษาวิจัยที่เป็นระบบเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ท่านเห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกเกินไป

ศ.นพ.นิธิ ระบุว่า 1.ต้องไม่ลืมว่าคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วไม่ว่าชนิดใดยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ช่วงนี้มีรายงานว่าแพทย์พยาบาลติดเชื้อกันมากนั้นเป็นเพราะพวกเราด่านหน้าเสี่ยงได้รับเชื้อกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว แม้แต่จะมีอุปกรณ์ป้องกันเต็มที่อย่างดีแต่ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันทั้งโลก การที่แพทย์ตระหนกจะทำให้คนทั่วไปตื่นเต้นไปยิ่งกว่า
2.แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าดูเห็นแก่ตัวไปหรือไม่ที่จะรับการกระตุ้นด้วยเข็มที่ 3 ขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ได้วัคซีนสักเข็มเดียว    

3.ยังไม่มีประเทศไหนในโลก ณ เวลานี้ที่แนะนำให้ฉีดกระตุ้นวัคซีนโควิด-19 ด้วยเข็ม 3 ในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือนภายหลังได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างไรก็ตาม หากต้องการทำก่อนก็ทำได้แต่ควรทำเป็นการศึกษาให้เป็นระบบไม่ควรทำแบบ  ทำไปมั่วๆ เหมือนที่ผ่านมา ไม่เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ไม่วางแผนให้เป็นระบบประเทศไทยก็จะไม่มีข้อมูลอีกเช่นเคยเหมือนในอดีต
"ผมไม่แน่ใจจริงๆว่า ทำเช่นนี้เพราะไม่รู้จะทำอย่างไรกับวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับ บริจาค แลก ซื้อ จำนวนพิเศษนี้หรือไม่ …..ไม่รู้จริงๆครับ พยายามช่วยหาเหตุผลอธิบายว่านโยบายการให้ฉีดกระตุ้นในบุคลากรการแพทย์นี้มีเหตุมีผลลึกๆอะไร" ศ.นพ.นิธิ กล่าว

4. หลายแสนโดสที่จะได้รับบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ส่วนหน้ามากระตุ้นภูมินั้น หากจะฉีดให้คนไทยที่ยังไม่เคยได้วัคซีนได้ 3.5 แสนคนจะสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ 3-4 พันคนทีเดียวดีกว่าไปหาทางเพิ่มเตียงหรือไม่

5.การออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าแพทย์ใช้การกระตุ้นภูมิเข็ม 3 เท่ากับสร้างกระแสความเชื่อให้คนมีเงินแห่กันไม่ฉีดวัคซีนหลักที่มีขณะนี้ของรัฐบาลอยู่  แต่รอไปเสี่ยงติดเชื้อไปและแพร่เชื้อด้วยไปอีกหลายๆ เดือนเพื่อรอ mRNA vaccine ทางเลือก และนอกจากนี้จะมีวีไอพีที่ไม่มีเงิน แต่มีเครือข่ายมีสายมีเส้นแห่กันไปลัดคิวแย่งคิววัคซีนหลักเพื่อกระตุ้นภูมิของผู้ที่ยังไม่ได้วัคซีนสักเข็มเดียว สังคมเราจะยิ่งมีความเหลื่อมล้ำไปกันใหญ่หรือไม่

6.ไม่แย้งไม่เถียงว่ามีข้อมูลทางการแพทย์มากมายที่ทำให้อาจคิดและอาจเชื่อได้ว่าการได้รับวัคซีนกระตุ้นนั้นจะทำให้ป้องกันสายพันธุ์ใหม่ได้ดีขึ้น จะตอบคำถามนี้ได้ต้องวิจัยและศึกษาให้เป็นระบบ

7.การระบาดของโรคใดๆ นั้นเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์ วัคซีนไม่ใช่คำตอบเดียว หากทำตามแนวทางและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมที่จะให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่สาม ณ เวลานี้ก็จะทำให้เกิดความสับสนและแตกแยก เหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้นอย่างแท้
"ผมไม่รู้ความตั้งใจของที่มาของการบริจาคมีเจตนาอย่างไรเล็งเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำที่จะเกิดขึ้นไหม...หรือเป็นเพียงแค่การตลาดบริษัทยา ปกติผมไม่ค่อยชอบค้านอะไรตรงๆแบบนี้ แต่คราวนี้ขอผิดกติกาตัวเอง สงสารคนไทยอีกหลายสิบล้านคนที่ยังไม่ได้วัคซีน" ศ.นพ.นิธิ กล่าว