7HD ร้อนออนไลน์

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ขอโทษ ใช้คำ “เห็นแก่ตัว” ในการค้านฉีดวัคซีนเข็ม 3

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ขอโทษ ใช้คำ “เห็นแก่ตัว” ในการค้านฉีดวัคซีนเข็ม 3
หลังจาก นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความเห็นส่วนตัวคัดค้านข้อเรียกร้องของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้า  ที่ให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3  โดยมีการใช้คำว่า  “ดูเห็นแก่ตัวไป”  และ “เห็นแก่พวกพ้อง”  เพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

จากกรณีนี้ทำให้ แพทย์ พยาบาล บุคลาการทางการแพทย์ออกมาแสดงความไม่พอใจ  ทำให้
นพ.นิธิ   ได้โพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง  โดยระบุว่า มีหมอ พยาบาลไม่พอใจคำว่า เห็นแก่ตัว ต้องกราบขอโทษ ไม่มีเจตนาดูแคลนใคร ขอใช้

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ที่ทุกคนคุ้นเคยกันแทนครับ (อีกวัตถุประสงค์ที่โพสต์ไปคืออยากเตือนพวกเรานะครับว่า วัคซีนที่รอหวังน่ะ อีกนานครับกว่าจะมานะครับ ระหว่างนี้ป้องกันตัวเองเต็มที่ด้วย มีสติ อย่าประมาท)”