7HD ร้อนออนไลน์

แผ่นดินไหว สปป.ลาว ขนาด 4.8 สะเทือนถึงประเทศไทย

วันนี้ (7 ก.ค.64) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง แผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ระบุข้อความว่า วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เวลา 13.43 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศลาว ที่ละติจูด 19.67 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.24 องศาตะวันออก ขนาด 4.8 ความลึก 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 16 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/07/60e575db4a0d32.64857104.jpg