ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการขุดลอกคลอง ที่อาจไม่มีการขุดลอก ตอน 2

ข่าวภาคค่ำ - วันนี้ตามกันต่อกับข้อสงสัยในโครงการขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ ขุดจริงหรือไม่ โครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง จะตอบข้อสงสัยนี้ว่าอย่างไร ไปติดตามในคอลัมน์หมายเลข 7

เป็นข้อสงสัยของ ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 1 ที่อาจะมีการข้องบประมาณซ้ำซ้อน กับโครงการบรรเทาภัยแล้งปี 2563 ซึ่งใช้งบประมาณไปแล้ว 4,569,202 บาท แต่ก็พบว่าอาจจะไม่มีการขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ จริงตามที่ได้ของบประมาณไปแล้ว จนทำให้ต้องมีการยื่นหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบ เพื่อระงับโครงการเอาไว้ก่อน

ขณะที่โครงการชลประทานอ่างทองชี้แจงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นว่า

ซึ่งอดีตผู้ว่า สตง. ชี้ให้เห็นว่า การขนย้ายโดยโป๊ะ ไม่สามารถถือว่าเป็นการย้ายดินตามสัญญาได้ เพราะไม่มีการขนย้ายออกนอกพื้นที่ลำคลอง

หลังการลงพื้นที่ตรวจสอบเพียง 2 วัน โครงการชลประทานอ่างทอง ได้นำรถแบ็กโฮเข้าไปขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ เพิ่มเติม ซึ่งหลังจากนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว คอลัมน์หมายเลข 7 จะนำมาเสนออีกครั้ง