ข่าวในพระราชสำนัก

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดปทุมธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 13 ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารแก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยวันนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนอำเภอต่าง ๆ 3,277 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนใน 7 อำเภอ

จากนั้นไปเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยยากไร้ในตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง 3 คน เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน 99 บาท ในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร สอบถามเพิ่มเติม โทร.1664

ส่วนที่ครัวร้านปรุงสารพัด และโรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสาสถาบันฯ ร่วมประกอบอาหารเมนูเขียวหวานไก่ผัดแห้ง ไข่ต้ม และเส้นใหญ่ราดหน้าทะเล เพื่อนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ฑัณฑสถานโรงพยาบาลราชฑัณฑ์ 200 กล่อง และศูนย์แรกรับส่งต่อ อาคารกีฬานิมิบุตร 200 กล่อง พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำความดี

ที่จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นประธานส่งมอบกล่องอาหารจากโรงครัวพระราชทาน ศอ.บต. จากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้จัดตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ภายหลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลา มีคำสั่งปิดชุมชนเสี่ยงใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเบตง บันนังสตา กาบัง และยะหา โดยวันนี้ได้มอบแก่ประชาชน 2 ชุมชนในอำเภอยะหา และ 3 ชุมชนในอำเภอกาบัง เป็นวันสุดท้าย โดยตลอด 7 วัน ได้แจกอาหารกล่อง 100,380 กล่อง รับซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรกร 50,930 กิโลกรัม และไข่ไก่ 66,800 ฟอง เพื่อช่วยสร้างรายได้ในช่วงภาวะโรคระบาดโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด