7HDร้อนออนไลน์

ชาวหัวหิน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แห่ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

(8 ก.ค. 64) บรรยากาศด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ หรือไม่มีสมาร์ทโฟน มีประชาชนมารอรับการตรวจคัดกรองและรับบัตรคิว เพื่อรอลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก โดยเทศบาลเมืองหัวหิน ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการและจัดสถานที่บริเวณด้านข้าง รวมทั้งอาคารจอดรถเพื่อเป็นสถานที่พักคอย

นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 50,000 โดส หรือคิดเป็นจำนวนประชากร 25,000 คนให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งในล็อตแรกจะเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 10,000 คน แบ่งเป็น 2 ช่องทางคือ ระบบออนไลน์ผ่าน QR CODE จำนวน 9,000 คน  และเปิดจุดรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ อีก 1,000 คน ระหว่างวันที่ 8 - 9 ก.ค. 64 บริเวณอาคารจอดรถชั้น 1 B ตามเวลาราชการ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนจองวัคซีนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นประชาชนที่ชื่อมีอยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหนองแก และตำบลหัวหิน, มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ชนิดใดมาก่อน

ภายหลังจากเปิดระบบออนไลน์จองวัคซีน ก็มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก จนทำให้ระบบล่มชั่วคราว จากนั้นได้มีการเปิดระบบจองวัคซีนสำรองเข้ามาเพิ่มอีก 1 ช่องทาง จนทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปลงทะเบียนจองวัคซีนได้ แต่ก็ยังเกิดปัญหาระบบติดขัดอยู่เป็นระยะๆ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากลงทะเบียนจองวัคซีนทั้ง 2 ช่องทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบภายในสัปดาห์นี้ โดยประชาชนที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบออนไลน์ QR CODE ตรวจสอบรายชื่อผู้จองวัคซีน รวมทั้งจะมีการแจ้งรายชื่อไปตามชุมชนต่างๆ ด้วย