7HD ร้อนออนไลน์

ตากออกคำสั่งเคอร์ฟิวแรงงานข้ามชาติ สกัดโควิดชายแดนแม่สอด

วันนี้ (8 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ติดตามสถานการณ์โควิด-19 พิจารณามาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอแม่สอด รวมทั้งการบริหารจัดการวัคซีน การจัดการโรงพยาบาลสนาม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดตาก ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 66 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ (1 เม.ย. – 7 ก.ค. 64) จำนวน 1,566 คน ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 1,129 คน และเสียชีวิตสะสม 8 คน การติดเชื้อส่วนใหญ่พบในพื้นที่อำเภอแม่สอด 57 คน ขณะที่อำเภอพบพระพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 คน อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอบ้านตาก และอำเภอวังเจ้า พบผู้ป่วยอำเภอละ 1 คน 

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เบื้องต้นเสนอให้มีการยกระดับมาตรการทางด้านสังคมในพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่

-งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
-ร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ถ้าเกินเวลาที่กำหนดให้นำกลับไปที่บ้าน (รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้า)
-งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามประเพณีนิยม (ยกเว้นงานบวช,งานศพ คนร่วมงานไม่เกิน 50 คน)
-ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
-โรงแรม หอพัก บ้านเช่า ให้รายงานข้อมูลผู้เข้าพักให้กับฝ่ายปกครอง
-แรงงานข้ามชาติห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 20.00 - 04.00 น.
-ประชาชนทั่วไปขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทาง ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.
-คลินิกและร้านขายยาต้องส่งผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ เข้าตรวจที่คลินิก ARI ทุกราย 

โดยจะมีคำสั่งจังหวัดตาก แจ้งให้ทราบมาตรการที่แท้จริง อย่างเป็นทางการอีกครั้ง